EIL Håndball Seniorlag

HÅNDBALL FOR ALLE

Lad nedenfor
Kvinner SR. 1 Vårt lag i håndballens 3. divisjon


Kvinner SR. 2 Damer 2 er ett av våre lag i 6. divisjon.


Kvinner SR. 3 Damer 3 er det andre laget vårt i 6. divisjon


Herrer veteran En munter gjeng "eldre herrer"