EIL Håndball Jenter 11

Lag informasjon

Lag nedenfor

Her kommer info

Her kommer infoTreningstid(er)

Ellingingsrud Flerbrukshall Mandager 16:00 - 17:00, Onsdager 16:00 - 17:00


LagledelseHer kommer infor